Lokalpolitikern, som är i 70-årsåldern, har fått ett strafföreläggande och ålagts att betala dagsböter. Gruppledaren på orten skriver på partiets sajt att han bett mannen att omedelbart lämna partiet och sina uppdrag.