Stor brist på flyktingbostäder

Stockholm Flyktingar med uppehållstillstånd är den grupp människor i Sverige som har svårast att få bostad. Av de 273 kommuner som har en statlig överenskommelse om mottagande har sju av tio svårt att tillgodose behovet av permanent husrum enligt Boverket, skriver tidningen Hem & Hyra.

Situationen förvärras av att antalet flyktingar som behöver bostad beräknas nästan fördubblas i år jämfört med förra året. Antalet kommuner som har svårt att få fram flyktingbostäder har ökat med 23 procent på ett år.

-Svaga grupper, som inte har slagit sig in på bostadsmarknaden, har alltid mer problem att få lägenhet. Särskilt i storstäderna, där konkurrensen är hårdast, säger Anna Andersson, utredare på Boverket, till Hem & Hyra.

59 av kommunerna ger förtur till flyktingar, och 46 kommuner uppger att de arbetar särskilt mycket med boendesituationen.