Klimatförändringar torkar ut brunnar

Stockholm Det finns risk att din vattenbrunn börjar sina allt tidigare på sommaren.
-Framförallt gäller det dem som har enskilda, grävda brunnar i låglänta områden och typiska skärgårdsområden, säger Bo Thunholm, hydrogeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Det är klimatförändringar med varmare vintrar och tidigare snösmältning som ligger bakom förändringen som märks i stora delar av landet, bortsett från norra Sverige där skillnaden är liten.