En lång rad organisationer står bakom rapporten, bland annat Sveriges muslimska råd och studieförbundet Ibn Rushd.

De muslimska organisationernas rapport är ett alternativ till regeringens egen rapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD.

Nätverket vill bland annat att regeringen utreder om de lokala myndigheterna har kunnat skydda de somaliasvenskar som utsatts för trakasserier i småländska Forserum. Dessutom vill man att en sanningskommission ska titta på effekterna av terrorlagstiftningen.