Flera språkliga experter vittnar om att fragmentet - som King hävdar skrevs på 300-talet - troligtvis inte är en förfalskning.