Övertidsuttaget under lågkonjunkturåret 2009 var högre än under högkonjunkturen 2004. I genomsnitt uppgick den betalda övertiden under året till tre miljoner arbetstimmar per vecka. Det motsvarar 74 000 heltidsjobb enligt TCO:s och SCB:s beräkningar.