Fremskrittspartiet planerar ett liknande förslag.

Sedan beslutet togs 2008 har kostnaderna för projektet skenat.