Victor Marx anser att skolan valde att avpolitisera hans verk och reducera det till två statyer som inte väcker några diskussioner. Victor Marx går en ettårig utbildning på skolan och anser att ledningen mycket väl visste vad han skulle göra när han blev antagen. Kraven på bygglov och andra tillstånd betraktar han som kontraktsbrott från skolans sida. I stället för att gå med på skolans krav säger han upp sig från utbildningen och ställer ut i egen regi. Platsen för vernissagen lanseras på hemsidan www.vima-archi.se.