Den konstpublik som också vill leva klimatsmart finner en chans till det i Skåne. För att bli mer tillgängliga har Kivik Art Centre, Kristianstad Konsthall, Plan3 och Stiftelsen Wanås Utställningar gått ihop och skapat den internetbaserade sajten Konståkningen.

Grön konståkning är ett sätt att para ihop bilburna besökare med extra platser över och folk utan tillgång till smidiga transportsätt som vill ha lift till samma utställning.

Lars Noväng, verksamhetsledare på Plan3 Network och initiativtagare till den gröna konståkningen, kläckte idén under bilfärd i Skåne förra året när han hade en vän med tyskt ursprung på besök.

Förutom smidigare logistik blir själva bilfärden en plats för diskussioner om utställningar och konst.

Sajten lanserades i slutet av juni och ska locka ut besökarna till platserna, oavsett om de reser från Malmö, Ystad, Helsingborg eller kommer med tåg norrifrån. På söndagar går inte kollektivtrafiken ut till Wanås och även Kivik ligger avsides. Framförallt tror arrangörerna att den unga konstintresserade publiken i Malmö, som kanske har bil, ska lockas.

Den uppenbara miljöaspekten med att samåka har trots tidsandan som råder inte lyfts fram som huvudskälet till konståkningen.

TT Spektra: Tror du att den svenska publiken nappar på att lifta med främlingar?