I sin promemoria skriver Transportstyrelsen att 159 cyklister omkom 2003-2007, och att 70 procent av dem omkom efter krock med motorfordon. Under 2007 var det ungefär fem gånger så farligt att gå eller cykla i trafiken som att åka bil.