Alla föremål utom ett yxblad som hittats är av trä. Att de kunnat bevaras under tusentals år beror på att ett lager med torv täckt gyttjan de legat i. För Mellansverige är fynden unika och pilbågen har ingen motsvarighet i Sverige. I Danmark har det dock gjorts sådana fynd.

Tidigare har arkeologerna grävt fram ett lårben från en människa som levde på äldre stenåldern. Träföremålen låg intill och är inte ditlagda av en slump.

Boplatsen Kanaljorden ligger bara 500 meter från Motala centralstation. Den användes under den del av äldre stenåldern som kallas mesolitikum (från grekiskans mesos, mellan, och lithos, sten).

Då var området kring Motala ström en näst intill idealisk plats att bosätta sig på. Något jordbruk förekom inte utan människor försörjde sig på fiske, jakt och samlande.