Problemet är störst bland företag med leasingbilar och firmabilar där ägaren vägrar uppge vem som har kört bilen, skriver Göteborgs-Posten på nätet.

I de flesta fall är det ingen tvekan om att bilens ägare eller någon närstående har kört bilen och därmed ska betala böter. Vid tveksamma fall går polisen ut med en förfrågan och ägaren om namnet på föraren. Förra året gjordes drygt 40 000 sådana förfrågningar, men i en tredjedel av fallen, 13 000 ärenden, fick polisen inte fram något namn på fortköraren som därmed gick fri från böter.

Vägverkets projektledare för trafiksäkerhet, Erik Stigsmark, är kritisk till förfarandet och skyller på lagstiftningen. I motsats till många andra europeiska länder har svenska bilägare ingen skyldighet att uppge vem som har kört bilen vid en hastighetsöverträdelse.