"Utbildningssystemet ska öppna dörrar - inte slå igen dem i ansiktet på studiemotiverade unga kvinnor", skriver högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) på DN-debatt.

Bakgrunden är kritik mot att män fått förtur till populära utbildningar där deras kön är underrepresenterat. Det gäller utbildningar där antalet sökande med högsta betyg är fler än det finns platser, till exempel veterinärutbildning, tandläkarutbildning, läkarutbildning och psykologutbildning.

Männen fick förtur

Eftersom fler kvinnliga än manliga sökande har högsta betyg, så har konsekvensen blivit att männen fått förtur eftersom det i högskoleförordningen finns en bestämmelse om att könskvotering ska användas för att skilja ut sökande med likvärdiga meriter.

Regelverket har slagit ojämlikt, skriver Tobias Krantz. Förra året var det nästan uteslutande kvinnor, 95 procent, som arbetat hårt för att komma in på sina drömutbildningar som utestängdes på grund av kön.

Fick skadestånd

Gunnar Strömmer vid Centrum för rättvisa välkomnar förslaget. Han företräder kvinnor som stämt lärosäten för att de kvoterats bort vid antagning.

På de utbildningar där männen dominerar stort fungerar inte systemet på samma sätt eftersom söktrycket är mindre.

Svea hovrätt gav nyligen 44 kvinnor rätt till skadestånd för att de kvoterats bort på grund av kön vid ansökan till veterinärutbildningen. Lunds universitet har också stämts av kvinnor som drabbats av positiv särbehandling vid ansökan till psykologutbildning.