Näringsminister Maud Olofsson (C) hoppas att satsningarna på biogas ska öka.

I flera år har biogas för fordonsdrift ökat, men samtidigt är efterfrågan mycket större än tillgången - och ägare till biogasfordon har ofta utan framgång letat efter tankställen. Producenter som Eon har också länge ondgjort sig över att samma koldioxidskatt läggs på biogasen som på naturgasen.

Från årsskiftet

Nu får producenterna som de vill. I vårbudgeten kommer regeringen att slopa skatten på biogas mellan producent och konsument. Den har har varit trubbig och använts bara för att natur- och biogas distribuerats via samma nät - trots att biogasen är väldigt klimatvänlig, påpekar Olofsson.

Förändringen införs den 1 januari 2011 och enligt Olofsson kostar det statskassan 10 miljoner kronor under första året.

Klimatpolitiska mål

Hon tror inte att konsumenterna kommer att märka av särskilt mycket sänkta priser - men att det är en signal till företagen att investera.

Regeringens klimatpolitiska mål är att andelen förnybar energi i det svenska energisystemet ska vara 50 procent av den totala energianvändningen år 2020, och att tio procent av bränslena är förnybara inom transportsektorn. Också för att nå detta mål har slopandet av skatten betydelse, enligt Olofsson.