Miljöminister Andreas Carlgren störs inte av bensintankandet och tycker att miljöbilspremier lett till succé. Han anser inte att den som tankar sin etanolbil med bensin gör sig skyldig till skattebrott.