Och Blekinge blir helt vindkraftslöst.

-Det innebär att hela Blekinge blir utan vindkraft. Det är ju inte så stort, säger Agne Hansson (C), regeringens vindkraftsamordnare, till TT.

I förra veckan fattade Försvarsmakten i all tysthet ett principbeslut om att alla planerade, tillståndsgivna - och även redan byggda - vindkraftverk ska stoppas i en radie av 40 kilometer från tio militära flygfält där stridsflygplan av typen Jas 39 Gripen startar och landar.

Orsaken är att när planen flyger i rote, två och två, ska andra planet låsa färdväg på det första. Men med vindkraftverk i närheten kan planets tekniska system i stället låsa på ett kraftverk, med påföljande risk för haverier.

-Det har varit olyckstillbud, säger Cecilia Häckner, handläggare vid Försvarsmakten.

Rivning av kraftverk

Förbudet innebär att ansökningar om att bygga vindkraftverk nekas i områdena och att vindkraftsägare som redan fått tillstånd får detta indraget. Dessutom finns exempel, främst vid Såtenäs i Västra Götaland, på redan färdigställda kraftverk i de aktuella zonerna.

-Där kan det bli fråga om inlösen och rivning, säger Hansson.

Häckner säger att försvaret i flera år varnat för vindkraftsproblematiken, men att beslut fattats först nu. Nu skickas en skrivelse om beslutet till vindkraftsägarna, länsstyrelser och kommuner.

Hon uppger att Försvarsmakten ännu inte vet exakt hur många redan byggda vindkraftverk som kan bli aktuella för förhandlingar om inlösen och rivning. Men i fråga om Såtenäs pekar Häckner också på andras ansvar i tillståndsprocesserna.

-Kommunen har missat att skicka remiss till oss.

"Stort avbräck"

Olof Karlsson - vice ordförande i Sveriges energiföreningars riksorganisation, vindkraftägarnas intresseorgan - är besviken på Försvarsmaktens beslut.

-Det tar bort väldigt stora etableringsytor för vindkraften i Sverige. Det är ett väldigt stort avbräck.

Karlsson ställer sig undrande till Jas-planens problem och pekar på grannlandet Danmark, som har mycket kraftigt utbyggd vindkraft.

-Där kan ju Nato-flygplanen flyga.

Hansson säger att Gripen-planens känslighet måste diskuteras. I sin roll som regeringens vindkraftsamordnare ser han problematiken som allvarlig.

-Det innebär ju att man inte kan bygga vindkraft på väldigt lämpliga platser. Flygfält ligger ju ofta väldigt passande och med lämpliga vindförhållanden.