Kriskommissionen riktar i sin rapport hård kritik mot partiets politik och arbete. Väljarnas bristande förtroende för socialdemokratins förmåga att skapa full sysselsättning pekas ut som ett av de viktigaste skälen till partiets dåliga valresultat.

"Socialdemokraterna har under lång tid inte förmått leva upp till sina grundläggande löften om arbete åt alla, ökad jämlikhet och större frihet för var och en. Det har skapat ett trovärdighetsproblem vars betydelse inte kan överskattas", heter det.

Socialdemokraterna gjorde i höstas sitt sämsta val någonsin. Partiets brottas enligt kommissionen med dåligt självförtroende och dålig intern tillit. Allt för mycket tid har ägnats åt navelskåderi och partiet har tagit för lite initiativ i debatten.

Det rödgröna samarbetet i valet 2010 gjorde att Socialdemokraternas profil blev suddig. Partierna förde ofta fram enskilda politiska förslag utan att kunna ge dem ett sammanhang, anser kommissionen. Det ledde till att väljarna, både medlemmar och andra, hade svårt att urskilja de "bärande bjälkarna" i S-politiken.

Bilden av Socialdemokraterna som ett självgott parti menar hon finns så långt tillbaka som valet 2006 då man inte uppmärksammade arbetslöshetsfrågan på ett korrekt sätt.

I samband med rapporten presenteras en rad investeringar och skattehöjningar utesluts inte.

TT: Finns det inte en risk att väljare ryggar när ordet "skattehöjning" nämns?

Kommissionen anser även att taket måste höjas i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen och att fler ska kunna kvalificera sig för att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Mot bakgrund av att en flera friskolor plockat ut stora vinster föreslår kommissionen nya ersättningssystem för "privata välfärdsföretag". Om vinstsyftet blir det överordnade målet ökar riskerna för ojämlikhet och sortering, heter det. Därför vill kommissionen att vinstuttagen begränsas, så att de skattepengar som finansierar verksamheten stannar i företagen.