Datalagringsdirektivet, som ålägger operatörer att spara uppgifter om tele- och internettrafik i sex månader, ser ut att bli försenat med ett år. Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson skriver i Expressen att partiet ställer sig bakom Vänsterpartiets och Miljöpartiets krav på en så kallad vilandeförklaring i ett år. Därmed finns det tillräckligt stort stöd i riksdagen för ett sådant krav.

Det handlar om ett EU-direktiv, som Sverige skulle ha genomfört för flera år sedan. Regeringens förslag kom först i slutet av förra året och behandlas just nu i riksdagen. Det ska införas den 1 juli i år.

Sverige har fällts i EU-domstolen för att direktivet inte införts. En bordläggning i ett år kommer därför att leda till dryga böter. Men Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson vill ändå ha en vilandeförklaring.

Enligt Eriksson visade vilandeförklaringen av FRA-lagen nyttan med att ta det långsamt.

Det är också flera andra EU-länder som inte har infört direktivet, däribland Tyskland, vars författningsdomstol hävdat att det strider mot författningen.

Sverigedemokraterna är inte motståndare till datalagringen. Däremot har partiet krävt förbättringar på ett antal punkter. Den viktigaste anser man vara att data bara ska få lagras i Sverige.

"Eftersom frågan är av stor vikt och regeringspartierna överhuvudtaget inte har velat diskutera våra synpunkter ser vi nu inget annat alternativ än att verka för en minoritetsbordläggning", skriver Jimmie Åkesson i sin debattartikel.

För att ett lagförslag ska kunna vila i ett år i riksdagen krävs dels att minst tio ledamöter så begär, dels att inte fem sjättedelar av ledamöterna sedan röstar emot det. Om ledamöterna i V, MP och SD, lyckas trycka på rätt knappar så har man sex rösters övervikt för att majoriteten inte ska kunna stoppa vilandeförklaringen.

En sådan kan enligt regeringsformen begäras när lagar ska införas som begränsar grundlagens fri- och rättigheter. Senast det skedde var när FRA-lagen skulle införas.