Facket ser dock inget fel med regeln. Bussförarna bör bara prata svenska med varandra eftersom det är ett stort problem när många språk blandas, speciellt i matsalen, enligt Kommunals Thor Tärnbring.

På central nivå gillar inte facket policyn om att det bara ska talas svenska förarna emellan.

Lokalavdelningen har fått i uppdrag att undersöka vad som har hänt.