På Broder Tuck inträffade ett uppmärksammat mord 1998. En man som 1999 dömdes för mordet beviljades resning i Högsta domstolen och friades 2001.