Miljonerna gick till ett utländskt bolag från vilket Försvarsmakten hade köpt material för sin insats i Afghanistan. Företaget disponerade summan under sex veckor innan den återfördes till Försvarsmakten.