"Inom de flesta områden har vare sig kvaliteten eller effektiviteten ökat av konkurrensen", skriver Laura Hartman, docent i nationalekonomi och forskningschef på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), i en debattartikel i Dagens Nyheter.

SNS anser att det är oacceptabelt att 20 år har gått utan att privatiseringspolitiken utvärderats och tycker att det råder "en anmärkningsvärd brist på vetenskapligt baserad kunskap" om effekterna av konkurrens i välfärdssektorn.

Forskarna har inte kunnat hitta "några vetenskapliga belägg" för att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden.

"Vi kan i dag konstatera att konkurrensutsättning och privata alternativ inte varit den mirakelmedicin som många hoppades", skriver Laura Hartman i artikeln.

I dag arbetar nästan var femte anställd inom välfärdssektorn i privat regi.

SNS har i studien låtit en forskargrupp gå igenom statistik och forskning inom förskola, skola, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård, arbetsmarknadspolitik samt insatser för äldre och funktionshindrade.