Men i en undersökning om ungdomsbrottsligheten i Finland visar det sig nu att finska pojkar oftare än flickor har utsatts för våld i sin relation.

Nio procent av pojkarna - mot bara två procent av flickorna - uppger att de har blivit slagna eller sparkade av sin partner.

Av alla tillfrågade ungdomar hade så många som var fjärde upplevt fysiskt våld eller hot om våld i sitt förhållande.

De vanligaste våldsformerna var att hindra, gripa tag i eller slå till partnern. Fler än var femte ung man hade fått en örfil av sin flickvän.

Skällsord och sårande beteende var däremot lika vanligt bland pojkar som bland flickor.

Enkäten, gjord av Rättspolitiska forskningsinstitutet, besvarades av närmare 6 000 ungdomar i åldern 15-16 år.