- Vi fått nog av förseningar, dåligt vinterunderhåll och stängda stationer, säger Ulf Flodin som är aktiv i kampanjen i Linköping.

Initiativtagare är Miljöförbundet Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet,- Seko Södra och Seko Mellannorrland. Tågupproret är till att börja med en namninsamling, en Facebookgrupp och en hemsida med information. Om intresse finns kan kampanjen växa under vintern.

- Vi accepterar inte att regeringen snålar på investeringar och underhåll, höjer banavgifterna och att tåglinjer hotas av nedläggning, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet som sprider upproret i Linköping.

På tisdag morgon kommer han och andra som deltar i upproret att stå vid resecentrum och dela ut information om upproret.

- Det är dags att sluta skylla på vädret när det ytterst handlar om politiska prioriteringar.

Tågupproret vill öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt. Minst 8 miljarder kr per år behövs enligt verkets egna beräkningar. Regeringens budgetförslag förslag är 5,1 miljarder kronor. Alliansens förslag bäddar därför för fortsatta åretruntstörningar i tågtrafiken, menar upprorets representanter.

Vidare vill man att avregleringen stoppas.

- Samla ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag, nämligen ökat tågresande i hela Sverige, säger Ulf Flodin.