Mjölby är den kommun i Östergötland som placerar sig högst i Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex. Det rangordnar Sveriges kommuner utifrån var sysselsättningen i det privata näringslivet ökat procentuellt mest. I Mjölby ökade sysselsättningen med 6,3 procent. Ytterligare tre kommuner i Östergötland - Boxholm, Linköping och Söderköping - placerar sig över riksgenomsnittet på 3,2 procent.

Regeringen Reinfeldt har som mål att återupprätta den så kallade arbetslinjen. Men hur skapas och försvinner arbetstillfällen och vilka lärdomar kan vi dra av det?

I Entreprenörskapsforums index studeras sysselsättningsutvecklingen i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från SCB och avser 2007, det senast tillgängliga året för siffror på kommunnivå. Bäst placerar sig Haparanda, där sysselsättningen i privat sektor ökade med 9,3 procent på ett år, följt av Nynäshamn och Pajala, på 8,1 procent.

Från studien kan tre lärdomar lyftas fram:

* Jobben skapas i det privata näringslivet. Den privata sektorn är dubbelt så stor som den offentliga och av alla nya arbetstillfällen skapas 85 procent i det privata näringslivet.

* Det privata näringslivet har en hög sysselsättningsdynamik. Över vart femte privat arbetstillfälle omsattes under 2007. Nya arbetsplatser skapades medan andra växte, minskade eller försvann helt.

* Sysselsättningsökningar kan främst hänföras mindre företag och kommuner med en hög andel mikro- och småföretag har i regel en starkare sysselsättningstillväxt än kommuner med högre andel storföretag.

Vi hoppas att dessa kan komma till användning när sysselsättningspolitiken utformas på regional och kommunal nivå. Det står klart att när det gäller sysselsättningstillväxt handlar det främst om att skapa förutsättningar för mindre företag att etablera sig och växa i kommunerna.

Anna Kremel

Pontus Braunerhjelm