I en dyr annonskampanj målar moderaterna bilden av att en rödgrön regering skulle hota Östergötlands militäranläggningar. Det en direkt osanning. Annonskampanjen, som uteslutande handlar om de rödgrönas försvarspolitik, andas desperation.

De rödgröna presenterade redan i januari vår gemensamma försvars- och säkerhetspolitik. Vi kommer att fortsätta stödja omvandlingen av det svenska försvaret från ett invasionsförsvar till ett modernt insatsförsvar. Vi har gett besked om inriktning, satsningar och besparingar samt om att Sverige inte ska gå med i Nato. Bland beskeden finns inga signaler om nedläggningar i Östergötland.

Regionalt vill vi tvärtom se en utveckling av Malmen till ett kluster för kunnande inom teknik och säkerhet. Exempelvis FMV, FOI, LiU och SAAB bör spela ännu viktigare roller för att utveckla regionen. Fungera som en motor för jobb och tillväxt.

Socialdemokraterna i länet har slagits hårt för flygskolan, markstridsskolan i Kvarn och övriga anläggningar som finns i regionen. Moderaterna, däremot, behöver svara på hur de driver östgötska intressen gentemot beslutsfattarna i Stockholm.

Precis som konstaterats i en utredning beställd av den borgerliga regeringen finns möjligheter att minska försvarets utgifter utan att äventyra kvaliteten. Den viktiga balansgången går mellan att hålla en hög kvalitet som säkerställer ett funktionsdugligt insatsförsvar och att vara ansvarsfulla med de gemensamma resurserna.

Det är oansvarigt av regeringen att skrämma boende på regementsorter, särskilt som allianspartierna inte kan ge gemensamma svar på de mest grundläggande frågor om försvarets framtid. Vi rödgröna har lämnat tydliga besked på båda dessa punkter. Moderaterna och Sten Tolgfors blir ändå svaret skyldiga: hur ser ert framtida försvar ut?

JOHAN ANDERSSON, (S)

LENA MICKO, (S)

JOHAN LÖFSTRAND, (S)