Hur IT-mognaden i den offentliga sektorn är kan vara ett mått på hur IT-moget ett land är. Det är den offentliga sektorns agerande för att öka IT-mognaden i allmänhet som påverkar samhället i stort. IT är en viktig infrastruktur och likt motorvägar och järnvägsspår har vi i Europa lagt ett tungt ansvar på offentlig sektor att leverera detta.

Vi vill gärna tro att Sverige är ett föregångsland i framkant av IT-utvecklingen med hög IT-mognad. En förebild för andra länder att ta efter. Men är det så i verkligheten? Jämför vi oss med våra kollegor inom EU och tittar på hur vi uppfyller våra gemensamma mål för IT så hamnar Sverige inte i en lika bra till.

I den så kallade Visbyagendan fastlogs ett tiopunktsprogram där fri programvara och öppna standarder är grundbultar för den infrastruktur vi bygger. Det innebär i praktiken att offentlig sektor väljer bort licensfinansierad programvara till förmån för fri programvara (öppen källkod) och investerar endast i e-tjänster som är oberoende av leverantör (öppna standarder).

Computer Sweden skriver i en artikel där de sammanställt statens utgifter för programlicenser och kan konstatera att kostnaden är drygt en miljard kronor för statskassan varje år. Det finns bedömare som tror att kostnaden för programlicenser och hanteringen av programlicenser är flera gånger den sammanställningen helt enkelt därför att man inte har kontroll över denna typ av kostnad.

På kommunal nivå så skulle detta kunna finansiera datorer till alla skolungdomar och den vägen höja IT-mognaden i samhället. Jämför vi oss med exempelvis Holland så finns där en strukturerad plan där programlicenserna rensas bort sektor efter sektor inom kommuner, statliga verk och landsting. Men Sverige saknar plan, varje tjänsteman och beslutsfattare gör som han vill.

Att både frigöra kapital från programlicenser och öka effekten av investeringar som offentlig sektor gör i programvara är det som driver på utvecklingen i övriga EU. En annan faktor är att det ofta är lokala företag som blir leverantörer av den här utvecklingen. Så inför valet att skicka licenspengar över Atlanten och att satsa resurser på europeiska företag med positiva effekter på sysselsättningen så framstår fri programvara som ett givet val för många beslutsfattare inom EU. Men i Sverige går det trögt.

Vinsterna i det lilla kommunala perspektivet är exakt de samma som i EU-perspektivet, från arbetstillfällen till mer resurser till annat, men det krävs större kunskap och kraftigare grepp för att komma ur inkörda och djupa hjulspår. Det krävs ett mer långsiktigt tänkande bortom den enskilda upphandlingen för att man skall kunna tillgodogöra sig dessa söta frukter. Visbyagendan är ett strategiskt dokument och fri programvara och öppna standarder är strategi. Det är dags att agera nu!

YAN RYBERG (PP) KOMMUNVALSKANDIDAT FÖR PIRATPARTIET I LINKÖPING.