Svenskarna solar mest i Europa, framgår av en europeisk undersökning som nyligen presenterades av Strålsäkerhetsmyndigheten. Drygt 8 000 européer deltog i undersökningen.

Av de 800 tillfrågade svenskarna svarade sju av tio att de solar i ett enda syfte: att bli bruna.

Studien visade också att svenskar bränner sig mer i solen och skyddar sig mindre mot solen än de flesta andra nationaliteter som ingick i undersökningen. 

Parallellt med solandet ökar antalet fall av solskador, bland annat så kallad sol keratos som är hudskador där cellförändringar har utvecklats, och olika former av hudcancer.

Med hjälp av väderleksprognoser kan den man göra en bra bedömning av vilka kläder man ska ta på sig för att slippa frysa, svettas, bli blöt eller utsättas för starka vindar. Vi har också under flera månader uppgifter om halterna av pollen. Men solens starka strålar finns det inga rapporter om, undantaget är dagar med extra starka UV-strålar.

Sol är nyttigt, men i måttliga doser. Att bränna sig visar bara att kroppen försöker skydda sig mot solljusets skadeverkningar i cellerna.

Inte heller är ett mörkare skinn som tål hur mycket sol som helst en garanti för att långvarig exponering av solen är ofarligt. Det finns ärftliga faktorer som spelar in, och alla kan drabbas av hudcancer. Antalet fall av hudcancer har ökat med fyra procent varje år det senaste decenniet. Enbart i Sverige drabbas årligen över 2 800 personer av malignt melanom, cirka 5 000 av skivepitelcancer och ungefär 40 000 av basalcellscancer.

Nätverket mot Cancer uppmanar SMHI, tidningar, radio och tv att med start sommaren 2011 införa dagliga UV-rapporter som en påminnelse om att vara försiktig i solen.