Häromdagen genomfördes en utfrågning i riksdagen om den biologiska mångfalden. En mångfald som nu hotas av den småskaliga vattenkraften.

Regeringen håller på att begå ett misstag som för alltid förstör naturen. Det handlar om en oönskad konsekvens av handeln med elcertifikat. Systemet uppmuntrar utbyggnad av vattenkraft genom att småskalig vattenkraft ska vara certifikatberättigad och därmed ha rätt till stöd med skattepengar utan några krav på motprestation.

Om de orörda strömmande vattnen byggs ut, kommer den vilda laxen inte längre att kunna vandra upp i älvar och åar för att leka. En av jordens äldsta arter, den utrotningshotade ålen, kommer att försvinna i takt med att ål efter ål mals sönder i kraftverkens turbiner. Fisketurismen, en sällsynt möjlighet till tillväxt och sysselsättning, hotas.

Men det går att producera småskalig vattenkraft och biologisk mångfald samtidigt. Det krävs dock i så fall att de som producerar elen och får ta del av elcertifikaten, tar sitt ansvar för miljön. Genom en liten lagändring skulle vi kunna få till fiskvägar förbi vattenkraftverk i upp emot tusen svenska vattendrag där det i dag finns vandringshinder. Insatsen skulle dessutom inte kosta en krona för staten. Det ska, med andra ord, krävas en fungerande faunapassage för att kraftverksägaren ska kunna få stöd från elcertifikatssystemet. En faunapassage är en konstgjord åfåra där fisk och andra djur och organismer kan passera upp och ned förbi kraftverket. Det finns cirka 1 600 småskaliga vattenkraftverk där det i dag är stopp för fiskens vandring. Genom vårt förslag skulle det bli lönsamt för energibolagen att bygga fiskvägar i de allra flesta av dessa vattendrag.

Utbyggnaden av vattenkraften får aldrig innebära att fiskbestånden i våra vatten utarmas. Det är dags för ansvariga politiker att ställa krav på elproducenterna. Ekonomisk enfald får aldrig tillåtas äventyra den biologiska mångfalden.