Sedan misslyckandet vid klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 har klimatfrågan blivit närmast osynlig i svensk politisk debatt.

Fredrik Reinfeldt, som efter valsegern 2006 gjorde klimatet till en profilfråga, är idag påtagligt tyst. "Sverige sviker klimatet på punkt efter punkt", sammanfattar Diakonias ordförande Bo Forsberg. Han vill se högre ambitioner, inte minst i stödet till de fattiga länderna.

Tystnaden i klimatfrågan är alarmerande, inte minst i ljuset av de nya forskningsresultat som visar att klimatkrisen nu accelererar snabbare än man tidigare trott. Den stora klyftan mellan forskarnas varningar och politikens oförmåga att hantera problemet borde vara en väckarklocka för oss alla, oavsett politisk hemvist. Hur kan dödläget brytas i klimatdebatten?

En fråga som uppmärksammas alltför sällan är sambandet mellan en framgångsrik klimatpolitik och en stark politik för jämlikhet och långsiktigt samhällsbyggande.

Erfarenheter visar nämligen att en effektiv klimatpolitik kräver ett aktivt engagemang från offentliga aktörer, nationellt och lokalt. Marknadsaktörer kan inte ensamma skapa den långsiktiga samordning och de systemlösningar som krävs för ett klimatvänligt samhällsbyggande. Svenska kommuner, bland dem Linköping, väcker uppmärksamhet världen över för sin ledarroll i klimatomställningen. Med offentliga aktörer i täten främjas också ett miljödrivet näringsliv.

Den brist på uthållighet som vi nu ser i den moderata klimatpolitiken är ingenting som förvånar. Moderaternas ekonomiska politik går ju rakt emot det som krävs för en framgångsrik klimatpolitik: ekonomisk jämlikhet och en stark offentlig sektor med kraft att agera samordnat och långsiktigt.

Som företrädare för S-studenter och S-kvinnor är vi stolta över att tillhöra ett parti som sedan länge har drivit en långsiktig och konsekvent klimatpolitik. Vi är också glada över en skuggbudget som prioriterar klimatinvesteringar, i bostäder och kollektivtrafik.

Men ännu mer kan göras för att lyfta klimatfrågan. Socialdemokraterna måste tydligare driva statliga och kommunala bolags ansvar för klimatomställningen och än mer kraftfullt satsa på ett grönt investeringsprogram. Socialdemokraterna bör också kräva att Sverige bidrar finansiellt till klimatinsatser i fattiga länder - utanför biståndsbudgeten.

I ett läge när regeringen blir alltmer passiv är det dags för Socialdemokraterna att kliva fram med ett program, som lyfter de starka värderingar som bär socialdemokratisk klimatpolitik: tron på jämlikhet, solidaritet och en stark demokrati.

LENA SOMMESTAD, ORDFÖRANDE S-KVINNOR OCH TIDIGARE MILJÖMINISTER

MAGNUS NILSSON, ORDFÖRANDE S-STUDENTER