Vi har lärt oss att vi alltid måste minnas förintelsen, att vi måste berätta om förintelsen. Många av oss har träffat överlevare i skolan och känner väl till historien. Alla skriver under på att detta hemska aldrig ska hända igen. Men vad innebär detta ställningstagande i praktiken?

I dag i Malmö kan inte judar känna sig trygga. De antisemitiska brotten har ökat i intensitet. Judarna där blir ofta trakasserade på väg till synagogan och är rädda att visa sina judiska symboler.

Pendeln har svängt i Sverige och i Europa, och antisemitismen är återigen på frammarsch. Ändå är det många gånger kontroversiellt att peka på denna antisemitism. Antisemitismen sätt ofta i en politisk kontext. Den förklaras genom att ses som en del i mellanösternkonflikten. Det gör att människor tystnar och inte vågar säga ifrån.

Hur kunde förintelsen äga rum? Det kom inte genom ett trollslag, utan det gick steg för steg. Det började med demonisering, och goda människor såg tyst på.

I Europa finns mängder av judiska miljöer. Innan förintelsen var de levande, numer är de övergivna. Många judar har lämnat, och av de som finns kvar känner många samma otrygghet som i Malmö. På minnesplatserna för förintelsen har många judar lämnat israeliska flaggor. Många av Europas judar och deras ättlingar finns idag i Israel.

Den grova antisemitismen som var så vanlig på trettiotalet finns idag, men den är inte accepterad. Men de fördomar som spreds öppet om judar på 30-talet finns kvar, i en ny form. Det är inte legitimt att demonisera judar, men det är legitimt att demonisera Israel och dess vänner.

Det var svårt att ta ställning på 30-talet, även om det känns självklart nu. Men det är dags för de goda människorna att lära av historien, höja sina röster mot antisemitism och säga nej till demonisering av Israel. Endast

Den 27:e januari är förintelsens minnesdag. Den får inte glömmas och inte förändras till någon allmän dag mot rasism. Lärdomarna av förintelsen är för viktiga för det.

Lotta Jansson ordförande Samfundet Sverige - Israel i Norrköping/Linköping

Mathias Sundin vice ordförande

Erik Svansbo styrelseledamot