Vi behöver ha en ansvarsfull miljöpolitik. Samtidigt kommer människan fortsatt vara beroende av resurser från naturen. Därför behöver vi ställa om till en långsiktigt hållbar energiförsörjning, där vårt sätt att transportera oss i ett längre perspektiv har så lite belastning som möjligt på vår miljö.

Samtidigt är Sverige ett avlångt land och politiken måste utformas utifrån de olika förutsättningarna som finns i hela landet. En transportpolitik kan därför inte enbart ha som utgångspunkt de stora städernas förutsättningar. Större delen av landet är landsbygd och den politik som utformas i Sveriges riksdag måste ta hänsyn till det. Att ta tunnelbanan till affären eller till träningen med barnen är inget alternativ för de allra flesta av oss.

Förslaget att kommuner skulle få möjlighet att förbjuda äldre dieselbilar är därför fel på alla håll. De som köpte en dieselbil så sent som 2015 fick en klapp på axeln för att de gjorde ett bra miljöval. Tre år senare och med en 200 000-kronorsinvestering så ska regeringen förbjuda dem i vissa städer. Det är en oansvarig politik. Miljöarbete kräver långsiktighet, men förslaget visar brist på just detta.

Vi måste inse att många av oss för överskådlig framtid kommer att vara beroende av bilen som transportmedel och därmed måste rimliga regler finnas även för dem. Rimlig skattebelastning och långsiktighet i en så dyr investering måste politiken kunna leverera. Regeringens förslag om att förbjuda 1,3 miljoner dieselbilar är inte långsiktigt, förstör stora värden för många, samt skapar oro inför nästa svängning inom miljöpolitiken. Vågar människor göra långsiktiga investeringar i framtiden när en regering gör så tvära kast?

Magnus Oscarsson, Riksdagsledamot (KD)

Landsbygdspolitisk talesperson

Ödeshög