Svar på "Moské i Linköping är ett steg bakåt", 11/3.

Signaturen "Bedrövad" oroar sig för att ett moskébygge i Linköping är ännu ett steg mot en vidskeplighet och religiositet som sträcker ut sig som följd av den muslimska invandringen.

Vi i Piratpartiet gillar visserligen vetenskap och tror att samhället behöver innovativt, kritiskt tänkande för att nå framåt. Men samtidigt vill vi värna starkt om allas mänskliga rättigheter, i den ingår religionsfriheten som ger alla friheten att välja den gud man vill tro på och tillbe.

Ingen filosofi eller religion, vare sig den kristna eller muslimska, ska upphöjas av kommunen – men ingen ska heller diskrimineras, och denna moské borde ges samma möjlighet att byggas som andra religiösa byggnader. Piratpartiet tror på en sekulär stat utan officiell statstro, där religion och politik hålls isär – men det innebär inte att staten ska gå och ställa sig emot enskilda religioner. I de fall där stater gjort försök till att kväva religionsutövandet har resultaten enbart varit negativa.

Ett moskébygge hotar inte Sveriges sekularisering eller det kritiska tänkandet. Det blir däremot en plats för den stora skara muslimer som redan finns i kommunen att samlas och följa sin tro, precis som i de många kristna kyrkor som finns i kommunen. Den som vill stödja en vetenskaplig framtid borde i stället för att trotsa moskébyggen lägga sina insatser på att driva ökade satsningar på folkbildning, museer, och Linköpings universitet.

Frågan om ett moskébygge är dessutom viktigt i ett bredare perspektiv. Det visar att alla invånare, oavsett religion, har en plats i Linköping. Här är man välkommen vare sig man tror på Jesus, Allah, eller ingen alls. Moskébygget på Djurgården ska fortsätta – för att visa en sida av Linköping som vi kan vara stolta över.

Martin Åbom, kandidat till kommunfullmäktige för Piratpartiet Anton Nordenfur, kandidat till kommunfullmäktige för Piratpartiet

 Vad tycker du? Diskutera gärna här: