I och med den så kallade Decemberöverenskommelsen, som träffades mellan Stefan Löfvens regering och Alliansen i december 2014, upphörde Alliansen att fullt ut agera som opposition i riksdagen. Alliansen lovar att släppa fram vänsterregeringens budgetar, oavsett hur dåliga de är. Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att riksdagen har en tydlig icke-socialistisk majoritet.

Det råder inga tvivel om att det yttersta syftet med denna överenskommelse är att isolera oss i Sverigedemokraterna från inflytande. Givetvis står det inte i vår makt att med en sjundedel av riksdagens mandat stoppa regeringens ansvarslösa politik, i synnerhet inte när Alliansen lämnar fältet fritt.

Före budgetomröstningen i december uttryckte Stefan Löfven med all önskvärd tydlighet att han inte skulle regera med Alliansens budget. När hans budget föll satt han ändå kvar och klargjorde att väljarna skulle få ta ställning till det nya läget i ett extraval i mars 2015. Nu har han alltså backat även från detta och ingått en sorts maktkartell med Alliansen. Därmed återstår Sverigedemokraterna som Sveriges enda riktiga oppositionsparti.

Principer och löften betyder uppenbarligen ingenting för Löfven utan devisen tycks snarare vara ”makten framför allt”. En misstroendeförklaring är en extrem åtgärd men som i detta parlamentariska läge tyvärr är nödvändig. Vi anser inte att det går att ha förtroende för en regeringschef som konstant ändrar sina besked och inte söker majoritetsstöd för sin politik. Detta är kanske det främsta skälet till att vi har tagit initiativet till en misstroendeförklaring mot Stefan Löfvens regering.

Det är givetvis upp till Alliansen att bestämma hur man ska agera i detta läge. Ska man agera stödhjul i upp till åtta år (!?) åt regeringen och avstå från att rösta emot dess budgetar? Vad vi förstår är detta dåligt förankrat inom Allianspartierna och enligt nyligen gjorda opinionsundersökningar är missnöjet bland deras väljare stort. Decemberöverenskommelsens demokratiska förankring är mer än diskutabel.

Vi i Sverigedemokraterna vill ändå försäkra svenska folket att vi kommer att fortsätta driva en tydlig oppositionspolitik i Sveriges riskdag. Vi står för en ansvarsfull migrationspolitik som harmonierar med våra grannländer. Det enda ultimatum vi ställer för att direkt eller indirekt stödja varje regeringskonstellation är att den förda invandringspolitiken inte tillåts bli ännu mer oansvarig. I övrigt söker vi i en konstruktiv anda samarbete med alla partier. Ty för oss är detta demokrati, på riktigt.