Tillgänglighet. Att vara ständigt nåbar dygnet runt, året runt. När arbete och fritid flyter ihop och blir ett och samma, vad gör det med oss som medarbetare och människor?

Arbetstiden utgör den stunden vi ska utföra våra arbeten på. Arbetsbelastningen utgör den mängd av arbete som är självaste tröskelvärdet på vad som blir för mycket eller lagom arbete för oss. För går vi över den tröskeln spelar det in på hur vi mår, och vår hälsa är en väldigt viktig arbetsmiljöfråga.

Arbetslivet är idag mer flexibelt än någonsin förut och det är förvisso bra. Att du kan läsa din mejlskörd på fritiden innebär inte att du ska läsa den per automatik. Här är det ytterst viktigt att arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans sätter ramar och förhållningssätt över när du förväntas vara nåbar.

Ska det vara på morgonen? Under kvällstid? På dagen eller under natten?

En undersökning från Novus som Unionen tagit fram visar att nästan fyra av tio personer i Östergötland läser sina jobbmejl dagligen trots att de är lediga. Det finns flera orsaker till att vi läser våra jobbmejl på vår fritid. I Östergötland svarar så många som sju av tio att de vill ha kontroll över sin arbetssituation. Många säger också att de läser mejlen av ren nyfikenhet.

Vi har kommit så långt nu att det har gått från att arbetsgivaren har haft full kontroll över din arbetstid till att den bollen hamnat i ditt knä. Nu är det du själv som vill ha full kontroll över din arbetssituation. Låter inte det konstigt? Också den som nyfiket öppnar sina jobbmejl på fritiden kan bli stressad över ett kommande oöverstigligt berg med arbete framför sig och det ska inte avgöra vårt förhållningssätt för tillgänglighet och arbetsbelastning. Här behöver arbetsgivare och arbetstagare hjälpa varandra med avvägningar så att det inte går ut över vår hälsa.

Tillgänglighet är en del av den psykosociala arbetsmiljön. Vårt välmående startar hos arbetsgivaren som sätter ramarna för vad som förväntas av oss. Det är inte vår lojalitet och känsla av duktighet som ska avgöra och sätta ramarna för vad som är en rimlig arbetsbelastning, arbetstid och nåbarhet. För det vinner ingen på i längden.

För att råda bot på detta kan arbetsgivare ställa sig frågor om vad de har för nåbarhetskultur och om det finns några tydliga nedskrivna riktlinjer på företaget för när det förväntas att man ska vara just tillgänglig på mobil och mejl.

Malin Engström

regionchef, Unionen Öst