Just nu genomförs en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Visions medlemmar här i Linköpings kommun är i högsta grad involverade i arbetet och lyfter fram fem faktorer för att göra det sociala arbetet mer effektivt, jämlikt och rättssäkert. Den viktigaste faktorn är bättre arbetsvillkor.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att människor får det sociala stöd som de behöver, men socialtjänstlagen skrevs för 40 år sedan. I en annan tid och för delvis andra sociala problem och behov än vad dagens samhälle står inför. Regeringen tillsatte för drygt ett år sedan en utredning med uppdraget att förbättra människors möjligheter till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och deltagande i samhällslivet.

Det är 20 år sedan en motsvarande översyn genomfördes. Vision menar att det nu finns ett tillfälle att förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att erbjuda människor en bra social välfärd. Missar vi denna chans tar det kanske 20 år innan nästa tillfälle kommer.

Vision organiserar 30 000 medlemmar och 450 olika titlar inom socialt arbete. Dessa medlemmar, i socialtjänsten, skolan och kyrkan kan verksamheterna bäst. De är experterna som vet vad som krävs för att det sociala arbetet ska kunna utvecklas.

Vi har därför tagit initiativ till en dialog för att lyfta medlemmarnas tankar och idéer in i utredningen. Våra medlemmar har identifierat fem faktorer som är kan förbättra framtidens sociala arbete. Det handlar om att arbeta mer förebyggande, att skapa bättre förutsättningar för samverkan, att erbjuda utsatta människor tillräckligt och rätt stöd, att se över ansvar och roller kring beslutsfattande samt att erbjuda personalen goda arbetsvillkor. I Linköpings kommun ser vi möjligheten att få stöd utan biståndsbeslut – så kallad service – som en angelägen fråga både för hjälpsökande och socialsekreterare.

Nyligen blev det klart att utredningen förlängs med ett och ett halvt år och ska lämna sina förslag först i juni 2020. Därmed finns det ännu mer tid att utforma bra förslag och att verkligen lyssna till experterna.

Samtidigt finns det ingen tid att förlora när det gäller att förbättra arbetsvillkoren – den viktigaste faktorn av alla. Detta arbete ligger helt i våra lokala arbetsgivares händer och här finns ingen anledning att vänta en enda dag. Här i Linköpings kommun måste satsningarna fortsätta för att minska stressen och skapa en rimligare arbetsbelastning. Det sker genom en tillräcklig bemanning, en god introduktion för nyanställda och genom att chefer får tid att leda.

Gustav Södling

socialsekreterare, Linköpings kommun

Robert Svensson

socialsekreterare, Linköpings kommun

Malin Nord

socialsekreterare, Linköpings kommun

Veronica Magnusson

förbundsordförande Vision