Den kända tv-serien "Downton Abbey" behandlar ett extremt ojämlikt samhälle från sekelskiftet 1900. Thomas Piketty beskriver i sin bok ”Kapitalet i 21:a århundradet” en av mekanismerna i detta ojämlika samhälle. Han beskriver hur staten lånar pengar av de rika för att finansiera sina krig, och hur man sedan beskattar medborgarna för att betala låneräntorna. Resultatet blir att medborgarna tvingas försörja överklassen genom dessa skatter/räntor.

Idag är vi på väg tillbaka till denna situation, men utan staten. Dagens svenska medborgare tvingas låna till sina bostäder, eftersom ingen bygger hyresrätter. Och räntorna går till bankerna som i sin tur lånar från de rika och betalar räntor till dem. Återigen försörjer medborgarna överklassen, men utan att man är medveten om det.

Nu finns det förstås fler mekanismer som gör de rika rikare. Men faktum kvarstår, ojämlikheten ökar mycket snabbt i vårt land. Ett populärt mått på ojämlikheten är andelen tillgångar i landet som ägs av de rikaste 1 procenten av befolkningen. Här har Sverige gått om USA på sistone, så nu äger de rikaste 1 procenten av befolkningen i Sverige 36,7 procent av landets tillgångar, medan siffran är 35,3 procent för USA (källa: Reformisterna/Credit Suisse). Detta är en orimlig utveckling.

Hur ska man då vända utvecklingen? Är det bara Vänsterpartiet som bryr sig? Världens ekonomi styrs av lagar och regler, och den nuvarande utvecklingen har sin grund i lag- och regeländringar under de senaste 40 åren, inspirerade av Reagans och Thatchers nyliberalism. Men, som Robert Reich påpekar i sin bok ”Saving Capitalism”, så kan lagar och regler ändras. Det är en fråga för våra demokratiskt valda politiker. Det gäller att ta tag i problemet och inte kapitulera för finansmarknadens lobbyister. Och det handlar inte om vänsterpolitik, utan om sunda och rättvisa lagar och regler som främjar ett hållbart och rättvist samhälle. Det kan vara svårt att genomföra nödvändiga förändringar i ett enskilt land, därför är det viktigt med gemensamma ansträngningar på EU-nivå.

Inom Partiet Vändpunkt vill vi verka för ett hållbart och rättvist samhälle, och vi är övertygade om att endast medborgare som känner sig rättvist behandlade vill bidra till våra gemensamma ansträngningar att rädda klimatet. Och detta handlar inte om vänster eller höger, utan om nödvändigheten att prioritera klimat och rättvisa.

Christer Svensson

professor emeritus, Linköpings universitet

Annika Lillemets

tidigare riksdagsledamot