Det ska vara lätt att bo, leva och driva företag på landsbygden. Landsbygden är också mycket viktig för omställning till ett hållbart samhälle som gynnar både människor och miljö. För att Linköping ska bli en sammanhållen kommun måste landsbygden och våra mindre tätorter få bättre förutsättningar att utvecklas.

Idag finns det för få hyresrätter på landsbygden, vilket innebär att det är svårt att bo kvar när livet ändrar sig – när man vill flytta hemifrån, skiljer sig eller blir äldre. Miljöpartiet vill därför att Linköpings mindre tätorter, som Bestorp, Brokind och Nykil, utvecklas och bebyggs med främst fler hyresrätter. Andra förutsättningar för att bo på landsbygden tror vi är en utbyggd hälso- och sjukvård med större möjligheter till digitala vårdbesök, ökad tillgång till kultur samt utbildning på distans.

Det måste finnas grundläggande service i hela landet och Miljöpartiet vill därför införa lokala servicekontor, där både nationella och lokala tjänster erbjuds samtidigt, i våra tätorter. I ett modernt land innebär grundläggande service även tillgång till fiber för alla. Alla Linköpingsbor har fått erbjudande om tillgång till fiber till 2020, men i resten av Östergötland och Sverige måste staten ta ett större ansvar för finansiering av snabb utbyggnad.

För att stimulera en aktiv grön landsbygd vill vi satsa på fler gröna jobb och locka fler till att utbilda sig inom gröna näringar – verksamheter inom jord, skog, vatten, trädgård och landsbygdsmiljöer. Vi vill utveckla lokal och hållbar turism som också ger fler gröna jobb på landsbygden. Det kan ske genom fler tydliga besöksmål och genom att knyta ihop vandringsleder, gårdsbutiker, konstnärsateljéer och caféer.

Företagandet på landsbygden gynnas genom entreprenörskap med sänkt arbetsgivaravgift och slopat sjuklöneansvar för småföretagare. Miljöpartiet vill främja det nära småföretagandet i Linköping genom att underlätta för mindre företag att delta i kommunens kost- och måltidsupphandlingar. Vi vill öka andelen närproducerad mat i kommunens alla verksamheter, som förskolor, skolor och äldreboenden, inklusive upphandlad verksamhet.

I byggandet av ett hållbart samhälle behöver vi öka takten i energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och öka produktionen av biobränslen. Här kommer landsbygden att vara mycket viktig. Det är här de förnybara bränslena produceras, både i form av biobränslen och solel. När vi fasar ut fossila bränslen behöver vi göra det på ett sätt som tar hänsyn till landsbygden.

Förutom nämnda satsningar behövs även modiga politiker som vi som törs gå före och driva på för en omställning till ett hållbart samhälle.