Debatt Svar på "Bättre att göra något än inget", 3/3.

Efter att ha läst Rebecka Hovenbergs och Birgitta Rydhagens svar, är jag dem djupt tacksam. De har på ett absurt sätt gett mig ytterligt starka motiv att inte rösta på Miljöpartiet!

De försvarar således satsningen på att minska försumbara utsläpp av lustgas till ännu mer försumbara! Den påstådda klimatvinsten ”fullt ut” är så nära ingen alls, som man kan komma! Jag vidhåller, att detta är slöseri med skattemedel – pengar, som kunde ha använts till annat, som kommit patienterna, samhället och/eller klimatet till verklig nytta.

Till skillnad från Rebecka Hovenberg och Birgitta Rydhagen har jag under de senaste 35 åren till icke ringa del arbetat på just förlossningssalar, där det blivit några tusen ryggbedövningar. Jag är alltså milt uttryckt bekant med miljön där. Den nyinförda dubbelmasken kan göra något, men inte särskilt mycket – för långt ifrån alla mammor gör, som Hovenberg och Rydhagen beskriver i artikeln, och då hamnar deras utandningsluft fortfarande i rumsluften, inte i utsuget. Dessutom har den en nackdel, som de inte tar upp. Den är så pass bullrig, att kommunikationen läkare–patient försvåras, vilket är ytterligare ett skäl för mammorna att ta bort den en bit från ansiktet, så att de och jag kan tala med varandra! För att travestera Fänrik Stål: ”Därom kan jag ge besked, vare sig Hovenberg och Rydhagen vill eller ej, ty jag är med.”

Bror Gårdelöf

anestesiöverläkare

Universitetssjukhuset i Linköping