Replik till Rune Tessin (MP), 13/6.

Det framgår tydligt i Rune Tessins (MP) artikel att han ännu en gång har fel om både mottagandets konsekvenser i Åtvidaberg och om Sverigedemokraternas politik.

Sverige har Europas liberalaste migrationslagstiftning. Man ska kunna säga sin åsikt om invandring utan att sammankopplas med diverse ytterlighetsgrupper.

Tessin hävdar att mottagandet i Åtvidaberg inte skulle kosta kommunen någonting, eftersom staten står för alla uppkomna kostnader. Vi är alla skattebetalare och alltså de som betalar kalaset. Likaså drabbar mottagandet Åtvidaberg på andra sätt. Hyresgästen, den skola som slängdes ut, har förlorat viktiga lokaler vilket givetvis också drabbar dess verksamhet. De nyanlända belastar rimligtvis också vårdinrättningar och annan service, när antalet kommuninvånare plötsligt ökat med 160 personer.

Vi kan på sikt räkna med att Migrationsverket fortsätter hyra lokaler samt att de som stannar kvar i kommunen i längden också måste få kommunalt stöd utan statliga subventioner. Kommunstyrelsens ordförande syftade antagligen på just detta när han sa att ”kommunen måste ikläda sig ett ekonomiskt ansvar i frågan om utbildning och social omsorg” samt att det i sista hand är kommunen som sitter med ökade kostnader.

Inget annat parti kan eller försöker hjälpa så många flyktingar som oss. Det stämmer att SD:s totala bistånd bygger på den av FN föreslagna nivån på 0,7 procent av BNI. Det är en betydligt bättre siffra än genomsnittet i EU på 0,39 procent. Till skillnad från regeringen eller den övriga oppositionen med Miljöpartiet inräknat, tredubblar vi stödet till FN:s flyktingorgan UNHCR. Vilken biståndsbedömare som helst inser att den politiken räddar flest liv.