I Sverige är väldigt få skolor läxfria, en snabb googling ger svaret tre. Detta trots att Skolverket konstaterar att läxor har låg effekt på lärandet och rekommenderar att i de fall läxor ges ska de vara rätt utformade.

En av grundbultarna i en fungerande välfärd är en jämlik skola som visar respekt för individens behov. Skolan är viktig och rör upp känslor. Det är därför skolfrågan alltid syns mycket i valrörelsen och många olika synpunkter finns.

Feministiskt initiativ har en vision om en skola som garanterar alla människors lika värde. Vi vill ha en skola som ger samma möjligheter oavsett vem du är, vilka förutsättningar du har och var du kommer ifrån. För att nå den visionen finns det flera saker att jobba med, och läxorna är en av dem.

Det finns en inbyggd orättvisa i hemuppgifter. Ett barn har två välutbildade föräldrar och eget rum, mycket egen tid efter skolan, medan ett annat bor med en förälder i en tvårummare och måste handla och fixa mellanmål till sina tre småsyskon när hen kommer hem, en tredje har en medfödd skada som kräver daglig träning. I ett av exemplen blir det lättare att klara av en halvtimme matte och en kvarts läsning på kvällen och ändå hinna med det som barn ska hinna med: kompisar, bus och lek.

Forskningen kan knappt visa nån läreffekt av läxor, och de bidrar uppenbart till ojämlikhet.

Precis som på alla hälsosamma arbetsplatser ska arbetet ta slut när arbetsdagen är slut. Det är min fasta övertygelse att läromålen ska nås under skoldagen och läraren ska äga frågan om elevens inlärning. De elever som behöver extra stöd ska få det på skoltid. Det är bland annat så vi minskar den snabbt ökade stressen bland våra barn och unga, vi ger alla elever samma möjligheter och inte minst så ökar vi tid för rörelse och vila.

Undersökningar visar att läxor är den största källan till konflikt i hemmet. Varför ska Linköping krångla till det ännu mer för redan pressade familjer? Det ger inte ens positiv effekt på elevernas lärande.

Men läxor är kostnadseffektivt, så när tid, pengar och personal inte räcker till blir de ett enkelt sätt att öka materialmängden, att göra nåt. Där går vi fel. Vi ska inte spara på våra barn! Det finns inget som är så viktigt att satsa på. Och att satsa rätt.

För Feministiskt initiativ är det enkelt. Vi vill jobba för att alla barn får samma förutsättningar i skolan och att de får tid för återhämtning. Vi vill inte bidra till konflikter i hemmet. Därför kommer vi jobba för att Linköpings skolor blir läxfria, så att alla barn ska få utvecklas och nå sin fulla potential i det som ska bli Sveriges bästa skola.

Frida Bref

kandidat till kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ Linköping