Det är viktigt att fira delsegrar i kampen för barns rätt till ett liv fritt från våld och förtryck. Idag är en sådan dag. Under många år har jag kämpat för ett totalförbud mot barnäktenskap. Nu lämnar regeringen över ett förslag till riksdagen för att täppa till de luckor som finns i lagstiftningen som ska förhindra barnäktenskap.

Hösten 2015 blev det tydligt att Sverige stod handfallet inför det faktum att det kom nyanlända barn till Sverige som var redan var gifta. När nyanlända barn kom till Sverige, som tvingats in i barnäktenskap i hemlandet eller under flykten, lyckades vi inte skydda de barn som var i allra störst behov av stöd och skydd från samhällets sida.

Det blev tydligt att vi bedömer, betraktar och behandlar barn med olika måttstockar, vilket är ovärdigt för Sverige som på pappret ska ha ett tydligt barnperspektiv.

Vad händer då med de barn vars liv begränsas av hedersnormer och som har Sverige som sitt hemland, som vuxit upp här, som många gånger även är födda här. Barn som har fått information om sina rättigheter. Barn som ser sina vänner leva ett fritt liv, barn som vet att det borde vara en självklarhet även för dem att få forma och påverka sitt liv, äga sin sexualitet, ha kroppslig integritet och själv välja sin framtida partner.

Nu är sommarlovet slut. För de flesta barn har det varit en sommar fylld av glädje, skratt, bad och mängder av sol. Men för andra barn blev det aldrig något lov med frihet och möjlighet till vila. När skolan nu börjar står deras stol tom i klassrummet. Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja eller blivit lurad till en semesterresa som hade ett helt annat syfte än vad barnet kunde ana.

I många av dessa fall har barnet vädjat om hjälp, berättat för personal på skolan om sin oro för att föras bort och giftas bort, men där samhället inte lyssnat in barnets oro och inte agerat för att skydda och förebygga en riskfylld resa. Berörda barns drömmar om ett härligt sommarlov förbyttes istället till en enda lång mardröm. Barn som egentligen bara ville få tillgång till de rättigheter som så många tar för givet.

Det finns oändligt många lärare i Östergötland som gjort anmälningar till socialtjänsten med oro för en enskild elev. Det finns lärare som känner frustration och maktlöshet när deras oro inte tas på allvar. Lärare som lider och saknar sina elever. Det finns socialsekreterare som ville vidta åtgärder, socialsekreterare som inte fick det stöd de behövde för att få igenom sitt förslag på ett omedelbart omhändertagande av barnet. Socialsekreterare som känner sig svikna av sin egen organisation och som saknar stöd från chefer.

Menar vi allvar med att barn ska leva ett liv fritt från våld och förtryck krävs ett perspektivskifte och förändrade attityder kring barns utsatthet. Ett tydligt barnrättsperspektiv måste genomsyra alla insatser som rör utsatta barn. Likväl måste chefer och politiker på alla nivåer ta sitt ansvar. Idag saknas en tydlig struktur och sammanhållen politik för barn som utsätts för förtryck och våld. Därför ser vi liberaler att det krävs en nationell strategi mot våld mot barn.

Juno Blom (L)

riksdagskandidat

Johan Thorén

regionkandidat (L)