När grundlagsfästa rättigheter för riksdagens ledamöter ställs åt sidan för att en minoritetsregering ska kunna driva igenom sin politik finns det all anledning för medborgarna att reagera. Inte minst de medborgare som är politiskt aktiva. Ställda inför fullbordat faktum – med fråntagna rättigheter OCH skyldigheter hade man hoppats att våra folkvalda, våra företrädare, också de skulle reagerat, protesterat, vägrat acceptera en överenskommelse som i praktiken betyder att den demokratiska processen förfuskas.

Riksdagen är inte politikernas eller de politiska partiernas. Riksdagen är medborgarnas, väljarnas. Det är väljarna som de förtroendevalda företräder – eller borde företräda. Det är på väljarnas uppdrag de har sina platser i riksdagen. Detta förhållande ignorerades helt när Decemberöverenskommelsen ingicks utanför riksdagen av ett fåtal personer, utan någon som helst förankring hos dem det berör. Inte hos riksdagens ledamöter och än mindre hos det svenska folket.

I praktiken styrs Sverige idag av undantagsregler som negligerar riksdagsmajoritetens vilja. Det är inte upp till de politiska partierna att ställa regeringsform och riksdagsordning åt sidan för att göra det ”enklare” att regera Sverige.

Genom decemberöverenskommelsen har alliansen tillsammans med den rödgröna regeringen kommit överens om hur man ska kringgå en eventuell majoritet i riksdagen. Även om regeringen inte får en majoritet av riksdagens ledamöter med sig för sin politik så ska de partier som står utanför regeringen lägga sina röster på ett sådant sätt så att de inte hotar det stöd regeringen kan uppbåda.

Vi, undertecknade, har tagit initiativet till en stödmanifestation på nätet (Facebook) för den moderate riksdagsledamoten Finn Bengtsson från Linköping. Finn Bengtsson är en av ett fåtal riksdagsledamöter som öppet valt att säg nej till decemberöverenskommelsen, dess odemokratiska tillblivelse och dess konsekvenser.

I en mycket avslöjande ledarintervju i Linköpingstidningen Östgöta Correspondenten kunde han berätta om reaktionerna från sitt eget parti för detta ställningstagande. Uppgifterna är så pass alarmerande att vi som aktiva moderater inte kan stå neutrala eller oberörda av det som håller på att hända. Vi vill med vårt initiativ visa att Finn Bengtsson har ett starkt stöd bland moderata partimedlemmar, moderat- och alliansväljare.

Precis som Finn Bengtsson säger vi nej till decemberöverenskommelsen. Alternativet till DÖ som dess anhängare kräver att få veta är mycket enkelt – inget DÖ! Syftet med överenskommelsen, att för lång tid framåt, stärka minoritetsregeringar genom att avstå från att rösta på det egna förslaget om det skulle ”riskera” vinna är inte ett acceptabelt sätt att förvalta väljarnas förtroende.

För att stoppa alla eventuella påståenden och spekulationer: Varken vi eller Finn Bengtsson vill samarbeta eller förhandla med SD. Men om SD skulle välja att rösta på ett riktigt bra förslag från moderaterna, eller alliansen, finns det ingen anledning att avstå från detta passiva stöd. Ett bra förslag är ett bra förslag oavsett om SD eller vänsterpartiet röstar på det. Moderaterna och alliansen kan inte fortsätta positionera sig i förhållande till SD. De borgerliga partierna måste driva sin egen politik oavsett vad SD tycker.

Sylvia Nilsson (M), Östergötland

Andreas Björklund (M), Halland

Rolf K Nilsson (M), Gotland