Som konsument är det idag lätt att välja svenskt kött i våra matvarubutiker och det har gjort att försäljningen av svenskt kött i förhållande till importerat kött har ökat de senaste åren. Tyvärr så är situationen inte den samma inom restaurangnäringen. Restaurangbranschen har vid flera tillfällen lovat att man på frivillig basis ska uppmana sina medlemmar att redovisa ursprungsland på fisk och kött men ingenting händer.

Det är hög tid att införa märkning även på restauranger, på caféer och i storkök. Jag har motionerat i riksdagen i frågan. Men det räcker inte, vi behöver bli fler och vi behöver använda vårt inflytande i vardagen. Därför har jag startat Facebookgruppen ”Vi som vill ha ursprungsmärkning av kött på restaurang”. Gruppen syftar till att skapa opinion i frågan, till exempel genom att anordna ”lunchfrågardagar” där vi är många som på en och samma dag frågar på våra olika lunchrestauranger vilket ursprung köttet de serverar har. Det kan vara ett sätt att skapa opinion och kanske få krögare att gå i bräschen för att ursprungsmärka maten man serverar.

Det finns många bra argument för att livsmedel ska ha en tydlig ursprungsmärkning. Många med mig anser att det är viktigt att stödja svensk livsmedelsproduktion och svenska djurskyddsbestämmelser med högt ställda krav på djurhållning och låg antibiotikaanvändning. För andra kan det handla om man vill stödja svenskt lantbruk och landsbygd. Kött och mjölkproduktion är en viktig grundbult i en levande och fungerande landsbygd med välmående lantbruksföretag.

För att man som konsument ska kunna fatta så kloka och genomtänkta beslut som möjligt så måste man ha tillgång till information om produkten. Ursprungsmärkning av kött är ett bra sätt att ge information om den mat som hamnar på tallriken. Hjälp mig få till en ändring, följ Facebookgruppen ”Vi som vill ha ursprungsmärkning av kött på restaurang” och börja fråga vilket ursprung maten har när du äter ute.

Johan Löfstrand (S)

riksdagsledamot från Linköping