Debatt Svar på "Varför lägga ned Helsa?", Arend Wallenquist, 23/2.

Under 2015 upphandlade Region Östergötland dagkirurgisk verksamhet i Linköping och Helsa specialistvård (då Medicinskt Centrum) fick avtalet. Avtalstiden var till och med 30 juni 2018 utan möjlighet till förlängning. Det har alltså varit känt för både Helsa och Region Östergötland att avtalet enbart gällde under två och ett halvt år.

Anledningen till att avtalet inte skrevs på längre tid var ett vi politiker ville att avtalet skulle gå ut ungefär samtidigt som Aleris avtal i Motala. För oss är utgångspunkten att vi ska använda de gemensamma resurserna för östgötarnas bästa. När vi väljer att upphandla en verksamhet är det viktigt att se helheten i länet och kunna göra en bedömning av vilken verksamhet som ska erbjudas vart.

När upphandlingen av verksamhet vid lasarettet i Motala genomfördes under hösten beslutades att lägga över den kirurgi och stora delar av den ortopedi som utfördes av Helsa. Resten av ortopedin som genomfördes av Helsa flyttas till US.

I dag finns en stor efterfrågan på sjukvårdsutbildade medarbetare och dessa har många arbestgivare att välja mellan. Ingen som i dag jobbar på Helsa är tvingad att gå över till Region Östergötlands verksamhet, utan man har självklart möjlighet att söka anställning hos vilken arbetsgivare man vill.

Vi i Koalition för Östergötland – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet – känner oss trygga i att denna förändring bidrar till en hälso- och sjukvård med långsiktiga och goda förutsättningar att erbjuda östgötarna en jämlik vård av hög kvalitet.

Kaisa Karro (S)

ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden