Det är en felaktig bild av Liberalerna och skolfrågan som målas upp i Corren 1/3. Påståenden som görs av tidningen i rubrikform, "bygget försenas", "går ut över eleverna" är enligt vår mening felaktig information.

Linköpings kommun har nyligen fått göra en omstart med ett stort byggprojekt, simhallen. Storskolan på Kungsbergsskolan hade gått samma väg till mötes. Vi har inte kontroll på kostnadsbilden vad gäller storskolan. Det är för mycket med 1 500 elever på denna lilla tomt i Tannefors. Det skulle komma att bli samma elevantal som Folkunga- och Berzeliusskolan, där tomterna är dubbelt så stora. Förslaget som tagits fram har liknande brister som simhallen, ambitioner med skulptural arkitektur går före funktionell nytta. Parkering skulle man lösa i garage under skolgården, en mycket dyr lösning.

Det stämmer inte att omplanering nu försenar färdigställande av grundskolans skollokaler. En mindre och mer funktionell skolbyggnad går snabbare att planera och bygga. Vi menar också att vad gäller kapacitet i närtid finns platser för gymnasiets elever på Kunskapsgallerian, om man omdisponerar till exempel SFI till tomma kontorslokaler i stan eller nyttjar tomma gymnasielokaler sen eftermiddag/kväll, lokaler som kommunen redan betalar för. På Anders Ljungstedts gymnasium finns också i dag tomma skollokaler. Vi ser ingen anledning att fortsätta med att planera för nybyggnad av gymnasieplatser när en anpassning av Kunskapsgallerian blir väsentligt billigare för kommunen.

Det stämmer inte att Liberalerna är oeniga och inte har funderat färdigt.

Liberalerna har tagit ställning och meddelat var partiet står till koalitionen och vad vi går till val på.

- Vi vill begränsa Kungsbergsskolan till grundskola.

- Vi vill framöver undvika lösningar med storskolor med 1 500 elever.

- Vi vill satsa på att etablera Kunskapsgallerian som en ny stark central gymnasieskola för ungdomar och omprofilera denna under namnet Linnégymnasiet, det vill säga att skolan återtar sitt gamla namn.

- Vi vill börja planera för en ersättningsskola för Anders Ljungstedts gymnasium, Nya Ljungstedska, som ett idrottsgymnasium med såväl praktiska som teoretiska program. Idrotten är en starkt integrerande verksamhet i Linköping.

- Vi ser också ett stort värde i att skapa en bred långsiktig lösning som även omfattar oppositionen.

Bollen ligger inte hos Liberalerna utan hos Jakob Björneke. Lyssna på Liberalerna och driv inte fram ännu ett byggprojekt som senare blir för dyrt att genomföra och orsakar skattebetalarna i Linköping onödigt höga kostnader.

Åsa Wennergren (L)

Gustaf Appelberg (L)

Michael Cocozza (L)