Replik på "S sviker medarbetarna", 23/5.

Östergötland har en bra vård med fantastiska medarbetare. Ibland målas en felaktig bild upp som säger att det råder en kris inom vården. Visst finns det brister och förbättringspotential, men i grunden har vi en mycket god vård i länet.

Vi i Koalition för Östergötland presenterade nyligen vad vi ser behöver göras för att komma till rätta med situationen. Vårt alternativ innehåller 17 åtgärder inom tre områden: fler medarbetare, styrning och organisation samt förbättrade metoder. En del har vi redan slutfört, andra pågår och en del ska initieras inom kort.

Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Liberalernas och Centerpartiets åtgärder:

- Satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor

- Förstärkt introduktion för undersköterskor och sjuksköterskor

- AT/ST-läkarsatsningar

- Introduktionsprogram för nyanlända med sjukvårdsutbildning

- Svenskautbildning för medarbetare

- Sommarbonus

- Daglig styrning av vårdplatser i länet

- Programmet Hållbar verksamhet, med fokus på vårdplatser och operationsprocesser

- Ny sammanhållen primärvårdsorganisation (PVC)

- Bättre och samordnat administrativt stöd till vården (CVU)

- Samarbete över gränser – kluster

- Magnetmodellen

- Nära vård

- Patientsäkerhet

- Digitalt först

- Personcentrerad vård

- Skapa oberoende av hyrpersonal

Vårdplatssituationen är inte enkelt att lösa, men på längre sikt har vi en plan och ett mål för att Östergötland ska få en vård i världsklass. Vi behöver göra vården mer modern och förändra strukturerna. Vi arbetar både med snabba åtgärder och långsiktiga strukturförändringar.

Koalition för Östergötlands mål för hälso- och sjukvårdspolitiken är en god och jämlik hälsa för alla. Ett av de främsta verktygen för att nå målet är en trygg och rättvis vård. En rättvis vård förutsätter en vård som fördelas efter behov. Den med störst behov ska gå först. Oavsett social eller ekonomisk ställning, alla har rätt till vård på lika villkor.

Den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har rätt kompetens, tillräckligt med tid för sina patienter och som arbetar med de mest moderna metoderna. Stödet till dem vars barn eller anhörig drabbas av sjukdom eller ohälsa ska säkerställas. Hälso- och sjukvården i regionen ska vara patientsäker och grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.