I Linköping finns barn som har sämre chans att klara skolan för att de kommer från mindre välbeställda hem. I Linköping finns äldre som besväras så mycket av ofrivillig ensamhet att det leder till otrygghet och psykisk ohälsa. Trots att vi är en välmående kommun påverkar livsvillkor och bakgrund möjligheten att lyckas och må bra.

Med det nya borgerliga minoritetsstyret riskerar Linköping att få en högersväng där de här frågorna inte kommer prioriteras. Därför lägger Socialdemokraterna fram en egen budget på kommunfullmäktige den 4 december. Budgeten fokuserar särskilt på att få en mer jämlik skola och på att bryta äldres ensamhet. Samtidigt satsar vi på framtidens välfärd genom att ta pengar från våra kommunala bolag för att fortbilda personalen inom välfärden.

Över 29 000 Linköpingsbor la sin röst på oss i september och gjorde oss till kommunens största parti. Även om det inte räckte hela vägen ska vi representera våra väljare under mandatperioden genom att föra en stark socialdemokratisk politik.

Vår budget utgår från den vi la med Koalition för Linköping i juni. Skillnaden är att vi bland annat gör en extra satsning på att bryta ojämlikheten i skolan och den ofrivilliga ensamheten bland äldre – två angelägna samhällsproblem som Alliansen knappt nämner i sin budget.

Den svenska skolan har blivit alltmer segregerad. Föräldrarnas utbildningsbakgrund blir allt viktigare för barnets chanser att klara skolan. I Linköping ökar många elevers kunskapsresultat, men samtidigt har vi barn som halkar efter allt mer. För att motverka den ojämlika skolan vill vi satsa pengar på att varje elev ska få mer tid med läraren. Det uppnår vi bland annat genom att avlasta lärarna och ta in fler yrkesgrupper i skolan. Elevhälsan ska få mer resurser så att psykisk ohälsa hos barn upptäcks tidigare. Vi vill också ge skolorna möjlighet att bygga ut tvålärarsystem.

I Linköping finns många äldre som lider av ensamhet. Mer än hälften av alla äldre inom hemtjänst och särskilt boende känner sig ensamma ofta eller då och då. Därför satsar vi bland annat på träffpunkter i varje kommundel, för att göra det enklare för den äldre att ta del av social gemenskap.

Att Alliansen inte nämner de här problemen i sin budget är en märklig prioritering.

Vi kommer vara en opposition nära vanligt folk. Vi ser att många sliter hårt. Vi kommer ägna mandatperioden åt att vara ute och prata med Linköpingsborna. Vi kommer lyfta era problem och hitta lösningar som gör livet lättare.

Kristina Edlund (S)

gruppledare