Svar på "Vänsterns moment 22", 25/8.

Vänsterpartiet vill att varje skattekrona ska gå tillbaka till medborgarna. Centerpartiet däremot har inga problem att se till att våra gemensamma skattepengar går till vinster i privata välfärdsbolag. Det går inte att tolka debattartikeln från Roland Larsson i Centerpartiet på något annat sätt.

De flesta som själva arbetar inom privat äldreomsorg och skola vet att arbetsförhållanden och kvalitén försämras när välfärden privatiseras. Många är de undersköterskor och vårdtagare som vittnat om hur det skärs ned i personalen, delade turer blir regel istället för undantag och kompetenskraven sänks för att kunna pressa lönerna.

Förr var Centerpartiet ett socialliberalt parti för landsbygden. Förskjutningen har pågått under flera år men den senaste mandatperioden har Centerpartiet med all önskvärd tydlighet visat att man nu är ett helt annat parti; ett parti som lägger ned kollektivtrafik på landsbygden och företräder riskkapitalbolagens vinstintressen, vilket har skett i Östergötland.

I Linköping avslöjades att Attendo struntat i att ta ut de äldre på promenad, samtidigt som bolaget samma år gick med hundratals miljoner i vinst och betalade noll kronor i skatt. I Norrköping har den styrande majoriteten där Centerpartiet är med, valt att privatisera hemtjänsten. Det får redan nu betraktas som en flopp då endast 1,5 procent av de äldre valde en privat utförare, trots att kommunen spenderat hundratusentals kronor i marknadsföring. Borta är konceptet Mina Timmar som man infört med Vänsterpartiet i majoritet, där de äldre under ett antal timmar i veckan kunde välja vad de skulle göra. Att välja innehållet i sin omsorg är valfrihet, att välja utförare är det knappast.

Att stoppa vinster i välfärden var Vänsterpartiets enskilt viktigaste valfråga i valet 2014 och i november 2017 presenterades ett förslag på vinstbegränsningar. Ett förslag som Centerpartiet och de andra högerpartierna röstade ner i juni 2018. Vänsterpartiet kommer alltid stå upp för en välfärd för alla, vi önskar att flera partier skulle göra detsamma.

Linda Westerlund Snecker

riksdagsledamot Vänsterpartiet Östergötland

Jessica Eek

gruppledare Vänsterpartiet Linköping