Svar på "Blås liv i miljöarbetet", 4/9.

Gösta Gustavsson efterlyser handling för klimatet och presenterar sju vallöften från Centerpartiet. Märkligt nog är majoriteten av dessa löften sådant som redan görs eller är på väg att införas! Vissa förslag har dessutom C själva röstat nej till när besluten har tagits.

Miljöpartiet vill se en offensiv utbyggnad av förnybar el, men anser till skillnad från C att detta bäst styrs genom ägardirektiv till bolaget istället för politisk detaljstyrning. Tack vare att förnybar el nu har fått bättre ekonomiska förutsättningar och Tekniska verken skarpa ägardirektiv har bolaget alla möjligheter att snabbt bygga ut vindkraft, vilket Gustavsson väl vet.

Vi har nyligen fattat beslut om ett ambitiöst mål för utbyggnad av solel och en trähusstrategi för ökat träbyggande i Linköping. Trafikplanen kommer snart upp för beslut och i förra veckan lanserades ”Klimatsmart Linköping” som ska inspirera till ändrat beteende. Merparten av ”löftena” från C är alltså redan genomförda eller på väg att genomföras.

Tvärtemot vad C säger så minskar utsläppen i Linköping och det hade inte hänt utan Miljöpartiets offensiva klimatpolitik. Vi är stolta över det vi gjort under mandatperioden men vill mer. För att leva hållbart måste vi i Sverige gå från dagens 11 ton koldioxid per person och år till 1 ton. Centerpartiet ser gärna ny teknik som en universallösning men det är det inte. Vi måste våga ta de tuffa besluten och ställa om vårt sätt att leva. Minska köttkonsumtionen, ändra våra resvanor och gå mot en cirkulär ekonomi, med mer tid för varandra istället för konsumtion.

Det är politikens uppgift att göra det lätt för människor att göra rätt, att leva hållbart, att ge våra barn och barnbarn goda förutsättningar för ett bra liv. Vi kan inte smita från den uppgiften. Klimatet kan inte vänta.

Rebecka Hovenberg (MP)

kandidat till kommunfullmäktige

Björn Immerstrand (MP)

kandidat till kommunfullmäktige